Szolgáltatásaink

SZOLGÁLTATÁSOK

 

A házi segítségnyújtást és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást két telephelyen biztosítjuk.

 

 I. sz. Gondozási Központ, 1131 Budapest, Jász u. 130., tel.: 350-3112

Intézményvezető: Bányász Józsefné

Vezető gondozó:

Iványi Mariann

Szuperákné Józsa Zsuzsanna

              Nyitvatartás : H – Cs.: 7.30 – 16 óráig P:  8 – 14 óráig

Ellátási terület: Újpest – Zugló - Róbert K. krt. /páros oldal/ - Duna által határolt terület

 

     II. sz. Gondozási Központ,  1133 Budapest, Visegrádi  u. 96./B..  tel.: 3294-226

Vezető gondozó:

Siklósné Pauer Zsuzsanna

Bába-Tóth Edina

Tóth Ágnes

              Nyitva tartás : H – Cs.: 7.30 -16 óráig  P:  8 -14 óráig

Ellátási terület: Szent István krt. /páros oldal/ - Szabolcs u. – Újpest rakpart – Róbert  K. krt. /páratlan oldal/ által határolt terület

 

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő ellátott önálló életvitelének fenntartását - életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően a meglévő képességeinek fenntartásával, fejlesztésével szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

A házi segítségnyújtásért a havi rendszeres jövedelem alapján térítési díjat kell fizetni.

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2002-ben egy felmérés eredményeképpen, bevezettük a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, kezdő létszám 50 fő volt, jelenleg 240 fő igénybevételi lehetőséggel biztosítjuk a szolgáltatást.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk, és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Szociálisan rászorult:

         - az egyedül élő 65. év feletti személy,

         - az egyedül élő súlyosan fogyatékos, vagy pszichiátriai beteg személy, vagy

- a kétszemélyes háztartásban élő, 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos, vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

Az ellátott segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő megjelenését 30 percen belül biztosítjuk, aki a szükséges intézkedést megteszi (folyamatos, folytonos 24 órás ügyelet).

 

Nappali ellátás (Idősek Klubja)

 Idősek Klubjaiban – nappali ellátás és étkeztetés folyik.

Feladatai: - Törvény által előírtak és

                   - önként vállaltak.

Elsősorban a saját otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúakat látja el, lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Továbbá felvehető az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi állapota miatt szorul erre az ellátási formára.

Nyújtott szolgáltatások:

-         igény szerint napi étkezés biztosítása (normál és diétás ebéd),

-         személyi tisztálkodás, ruhamosás, vasalás biztosítása,

-         heti 1 órában egészségügyi ellátás keretében orvosi tanácsadás történik,

-         a prevenciót szem előtt tartva segítjük szűrővizsgálatokhoz való hozzájutást,

-         gyógytorna biztosítását heti 1 alkalommal,

-         mentális ellátás keretében rendszeres zenés programok és élethosszig tartó tanulás szerepel,

-         hivatalos ügyintézés segítése,

-         kézműves foglalkozások biztosítása,

-         életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése

-         speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének segítése,

Igény szerint biztosítunk klubtagjainknak fodrászt, pedikűröst és gyógymasszőrt, üdüléseket és kirándulásokat szervezünk, lebonyolításhoz kísérőt biztosítunk.

A Klubokban való felvétel nincs körzethatárhoz kötve, a felvétel előtt tájékozódhatnak a klubok tevékenységéről, így mindenki megtalálhatja saját érdeklődési körének megfelelő szabadidős programokat. A Klubok sajátos arculattal rendelkeznek, nyitottak, és a nyílt napok keretében a jelentkezők megismerhetik programjainkat.

A programok éves szinten készülnek, amit a helyi klubok havi bontásban aktualizálnak.

 

Étkeztetés

Az étkeztetés szervezése az Idősek Klubjából történik. Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak, a napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora, vagy egészségügyi állapota miatt nem képes étkezésről más módon gondoskodni.

Lehetőség van az étel helyben fogyasztására, elvitelére, és kiszállítására (normál, vagy diétás ebéd lehetőséggel). Az ebéd elvitelére korszerű tálcás csomagolást vezettünk be. Az étkeztetésért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni.

 

Nappali ellátás

Kerületünk minden klubjában igénybe vehetők és elérhetők az előzőekben leírt szolgáltatások. Ezen felül a klubélet színességét, a változatosságot a klubok sajátos tevékenységével mutatjuk be az alábbiakban. (2004-ben az idősek klubjai fantázianeveket vettek fel.)

 

Évgyűrűk Idősek Klubja

1131 Bp., Jász u. 130. Tel: 350-3112

Jól megközelíthető, zöldövezeti környezetben, kiváló kerti programok szervezésére alkalmas klub. Nyitott programként kézimunka szakkor működik keddenként 13-15 óráig. Egészségügyi felvilágosítást az ANTSZ kommunikációs osztályával karöltve valósítják meg. Havonta egy alkalommal irodalomterapeuta csoportfoglalkozást tart. Ez egy olyan művészetterápia, mely (irányított) olvasás vagy szövegalkotás révén segíti a lelki egészség megőrzését, illetve helyreállítását, a személyiség fejlődését.

Nyitva tartás: H – P  8 – 16 óráig 

 

 Derűs Szívek Idősek Klubja

1131 Bp., Gyermek tér 1. Tel.: 349-0739

A klub zöldövezetben került elhelyezésre, kitűnő lehetőség ez kerti programok, bográcsolás, szalonnasütés, főzőverseny lebonyolítására. A klubban működik mozgásterápia és szellemi, és ügyességi vetélkedő játékok. A klub rendhagyó 6 napos nyitvatartással működik

Nyitva tartás: H - P 8 – 16 óráig,  szombaton: 13 – 18 óráig      

  

 Derűs Alkony Idősek Klubja

1138 Bp., Újpalota u. 14. Tel.:  320-1823

A klub a megnövekedett igények miatt 70 m2–ről 170 m2-re bővült. Fő profiljukhoz tartozik a Derűs Dalárda (10-12 óráig minden hónap 1. keddjén nyitott programként, minden kedden saját tagokkal) és a Zengő kórus (hétfőnként 10-12 óráig) sikeres működésének szervezése. A sportot kedvelők a közeli sportpályán bowling-ozhatnak minden hétfőn, kedden és szerdán 15-16 óráig, a saját udvarukon kívánságukra asztalitenisz áll rendelkezésükre. Nagysikere van az „agytorna” játékoknak. Havonta egyszer a klubtagok receptjeiből sütés-főzés napot tartanak, a receptekből szakácskönyv készül.

Nyitva tartás: H – P  8 – 16 óráig

 

Nosztalgia ház Idősek Klubja

1135 Bp., Zsinór u. 14. Tel.: 349-8786

A klub különálló házban, nagy kerttel és fedett terasszal rendelkezik. 2009. májusa óta számítógépes tanfolyam működik a kerületünkben élő időseknek és munkanélkülieknek, heti két alkalommal 2x45 percben. Jelentkezés személyesen vagy telefonon az idősek klubjaiban. Minden hónap második péntekén kézügyességet fejlesztő kreatív foglalkozást tartunk, az itt készített tárgyakból kiállítást nyitunk, illetve készítőik ajándékozásra felhasználhatják.

Nyitva tartás: H – P  8 – 16 óráig

 

Indián Nyár Idősek Klubja

1139 Bp., Pap K. u. 22/c.  Tel.: 350-6159

A klub jelenlegi helyén 2004 óta működik, egy új építésű, az igényeknek és a szakmai elvárásoknak megfelelően kialakított, korszerű épületbe.  A kerület klubjaiból tavasztól őszig, minden hónapban egyszer, előzetes terv alapján a tagoknak lehetőségük van a túra szakkörön keresztül kiránduláson részt venni. Sütés-főzés délután keretében kéthetente szerdán az évszaknak megfelelő ételeket készítik el közösen a klubtagok.

Nyitva tartás: H – P  8 – 16 óráig

 

 Reménysugár Idősek Klubja

1134 Bp., Kassák L. u. 38. Tel.:  349-0180

Régi bérház aljában, családias környezetben működik. Minden hónap utolsó keddjén 14 órakor népszokások és hagyományok ápolása címmel foglalkozások zajlanak. Ehhez jól kapcsolódik egy vidéki – solti – nyugdíjas egyesülettel ápolt baráti kapcsolat. Minden hónap utolsó csütörtökjén „Torkos csütörtök” van, régi hagyományos ételekből.

Nyitva tartás: H – P  8 – 16 óráig

 

Szociális étkezde

Bejárat: 1134 Bp., Huba u. 11.

A nyugdíjasokon és egyéb nyugdíjszerű ellátásban részesülőkön kívül napi meleg ebédet adunk a megromlott egészségi állapotú Hajléktalan Szálló lakóinak. Az igénybevevők saját részre elviszik az ebédet.

 

 Napfény Idősek Klubja

1133 Bp., Visegrádi u. 96/b. Tel.: 350-1109

Rendezett, szép kertes földszintes különálló házban van elhelyezve, pihenésre, bográcsozásra, szalonnasütésre alkalmas nagy kerttel. Itt működik az Internetes Kávézó, 10 db számítógép áll rendelkezésre az időseknek. Jelentkezési lehetőség az Idősek Klubjaiban a kitöltött jelentkezési lap a regisztráció. Internetes levelezésre, álláskeresésre, rokonokkal való kapcsolattartásra használhatják. A klub népszerű programja a saját recept alapján készített sütés-főzés, a hónap harmadik szerdáján.

Nyitva tartás: H – P 8 – 16 óráig

 

 Ezüst Kor Idősek Klubja

1134 Bp., Szabolcs u. 12-14. Tel.: 239-6451

 2005 szeptemberében a kerület keleti részén épült a minden igényt kielégítő klub.

Minden hétfőn 1330-15 óráig magyar nóta és népdal éneklés, zenei kíséret nélkül.

Minden kedden 13.30-kor a régi filmek mozija címmel tartanak filmvetítést. Korszerű eszközök segítségével, projektoros kivetítővel, pattogatott kukoricával a mozi hangulatát idézik.

„Haspók” minden második szerdán 14-16 óráig – fagyizás, séta, vitaminbomba, kakaóparti délután.

Csütörtökönként 1330-15 óráig karaoke - éneklés tánccal.

Zeneterápiaként nyugtató relaxáló, zenés meditáció kedvező fogadtatásra talál péntekenként 10-11 óráig.

Nyitva tartás: H – P  8 – 16 óráig

 

 Őszikék Idősek Klubja

1133 Bp., Kárpát u. 22-23. Tel.: 398-6270

Az Őszikék Klub 22 éves múltra tekinthet vissza, 2011-ben új helyre költözött, a Radnóti Miklós Művelődési Házban /RAM/ kapott helyet. 120 nm-es terasszal rendelkezik, jó időben nemcsak a friss levegőt szolgálja, hanem heti 2X a teraszon tornázhatnak a klubtagok. Könyvkölcsönzést a RAM könyvtárából vehetik igénybe. Kiemelkedő programként minden hónap második keddjén 13-15 óráig irodalmi délutánt tartanak, az érdeklődéshez igazodva – írók, költők életrajzának bemutatásával, versek, novellák felolvasásával. Minden harmadik héten kedden 13-15 óráig a komolyzene kedvelőinek zenehallgatást szerveznek, ehhez kapcsolódóan az adott kor zenetörténetét, a művek elemzését és témáját feldolgozzák. Havonta egy alkalommal cserebere börze van, ruhaneműkkel, táskákkal és használati tárgyakkal.

Nyitva tartás: H - P  8 – 16 óráig                 

 

 Klub Kávézó

1137 Bp., Szent István krt. 8. Tel.: 239-5570, Tátra u. 5/b. Tel.: 239-7996

A klub két telephelyen működik, Újlipótváros szívében. Speciális feladatok ellátására épül. Feladatuk kulturált szabadidő eltöltése mellett, az esti, a hétvégi magány oldása.  Kedvezményes színházjegyek biztosítása.

A klub étkeztetést nem biztosít, de szükség esetén szervezésében segítséget nyújt.

Lakossági igény szerint délutáni és hétvégi nyitva tartással működik.

Szerdától szombatig 12 – 20 óráig, vasárnap 14 – 18 óráig tart nyitva.

 

 Nappali melegedő

Bp., Szabolcs u. 5. Tel.: 320-9683

Telephelyvezető:  Bányász Józsefné

Kapcsolattartó:    Csesznyik Krisztina

Nyitva tartás:         H – P  8 -16 óráig

A Nappali melegedő lehetőséget biztosít elsősorban a hajléktalan személyek részére:

         - a közösségi együttlétre,

         - a pihenésre,

         - a személyi tisztálkodásra,

         - a személyes ruházat tisztítására,

         - az étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására,

         - csomagmegőrzésre, postaátvételre.

 

Fogyatékossággal élők nappali ellátása

Bp.,Újpalotai út 9-11. Tel: 3290248

Nyitva tartás: H-P.: 7-17 óráig

 

      ÖNKÉNT VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK

Kerületi programok, melyek a XIII. kerületben élő nyugdíjasok számára elérhetők. Szolgáltatásaink bevezetését a nyugdíjasok körében széles körű felmérés előzi meg.

Filmvetítés: Odeon Lloyd mozi, és az Önkormányzat összefogásával minden hónap első szerdáján 14 órai kezdettel.

        Jelentkezés: az Ezüst Kor Idősek Klubjában a Szabolcs u. 12-14. szám alatt    

Zengő Kórus: az AJAMK-ban, minden hétfők délelőtt 10 órakor – karnagy vezénylésével működő kórus.

         Jelentkezés: a Derűs Alkony Idősek Klubjában az Újpalotai út 14. szám alatt.

Szépkorúak tánccsoportja: Az AJAMK-ban minden héten szerdán 9-11 óra között tánctanítás tánctanárral.

         Jelentkezés: Derűs Szívek Idősek Klubjában Gyermek tér 1. szám alatt.

Úszás a Dagály fürdőben

         Jelentkezés: A Szociális Szolgáltató Központban, illetve a helyi klubokban.

Kondicionáló és gyógytorna: Láng Sporttelepen, Budapest XIII., Rozsnyai u. 4. szám alatt, minden kedden 11-12 óráig, minden csütörtökön 1130-1230

Jelentkezni lehet: az Indián Nyár Idősek Klubjában Pap K. u. 22/c., illetve a helyi klubokban.

Sportversenyét testvérvárosok részvételével évente megszervezzük. Előzetes tájékoztató a kerületi Hírnök újságban olvasható.

Geszterédy Alapítványhoz benyújtható pályázat – vers, próza, rajz pályaműveket beadni az Idősek Klubjaiban lehet (helyi pályázati kiírás szerint Internetes oktatásra jelentkezni a Nosztalgia Ház Idősek klubjában lehet,(Tel: 340-14-48).

Internetes Kávézó a Napfény Idősek Klubjában működik (Visegrádi u. 96/b)

Nyitva tartás: H – P  8-16 óra között

         Jelentkezés: az Idősek Klubjaiban

Mindenki Karácsonya rendezvény – előzetes tájékoztató a XIII. Kerületi Hírnök újságban és a TV13 kábeltévén keresztül történik.

Kerületi központi rendezvények: a kerületben működő Idősek Klubjai közösen ünneplik a Farsang, a Nőnap, az Idősek napja, a Karácsonyi ünnepeket.

Kerületi központi szervezésben lehet igénybe venni a bowling játékot, házimozi filmvetítéseket, a kedvezményes színházlátogatást, a könyvek kölcsönzését, a velencei nyaralást.

Kortalan évek című újságban rendszeresen megjelennek írásaink.

A XIII. kerületben található szociális boltok

 • Budapest 1136 Pannónia utca 34.
  Tel.: 350-1115
 • Budapest 1138 Tomori utca 5.
  Tel.: 350-6007
 • Budapest 1133 Hegedűs Gyula utca 97/c
  Tel.: 329-0899
 • Budapest 1139 Tahi utca 74.
  Tel.: 239-7816