Házi segítségnyújtással és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtást és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást két telephelyen biztosítjuk.

 

 

 

I. sz. Gondozási Központ, 1131 Budapest, Jász u. 130., tel.: 350-3112

 

Intézményvezető: Bányász Józsefné

 

Szolgáltatásvezető:

 

Iványi Mariann

 

Szuperákné Józsa Zsuzsanna

 

              Nyitvatartás : H – Cs.: 7.30 – 16 óráig P:  8 – 14 óráig

 

Ellátási terület: Újpest – Zugló - Róbert K. krt. /páros oldal/ - Duna által határolt terület

 

 

 

     II. sz. Gondozási Központ,  1133 Budapest, Visegrádi  u. 96./B..  tel.: 3294-226

 

Szolgáltatásvezető:

 

Tóth Edina

 

Siklósné Pauer Zsuzsanna

 

Rácz Ágnes Judit

 

              Nyitva tartás : H – Cs.: 7.30 -16 óráig  P:  8 -14 óráig

 

Ellátási terület: Szent István krt. /páros oldal/ - Szabolcs u. – Újpest rakpart – Róbert  K. krt. /páratlan oldal/ által határolt terület

 

 Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő ellátott önálló életvitelének fenntartását - életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően a meglévő képességeinek fenntartásával, fejlesztésével szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

A házi segítségnyújtásért a havi rendszeres jövedelem alapján térítési díjat kell fizetni.

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2002-ben egy felmérés eredményeképpen, bevezettük a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, kezdő létszám 50 fő volt, jelenleg 240 fő igénybevételi lehetőséggel biztosítjuk a szolgáltatást.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk, és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Szociálisan rászorult:

         - az egyedül élő 65. év feletti személy,

         - az egyedül élő súlyosan fogyatékos, vagy pszichiátriai beteg személy, vagy

- a kétszemélyes háztartásban élő, 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos, vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

Az ellátott segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő megjelenését 30 percen belül biztosítjuk, aki a szükséges intézkedést megteszi (folyamatos, folytonos 24 órás ügyelet).