Közérdekű adatok

 

Ezen az oldalon a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltató Központ működésére vonatkozó közérdekű adatokat találja. Közzétételekor a tartalom és a forma tekintetében az elektronikus információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a 18/2005.(XII.27.) IHM rendelet előírásait vettük figyelembe.

  

 

Egységes Közadatkereső Rendszer

Közadattár

 

A közérdekű adatok közzétételének jogszabályi alapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) IV. fejezetében foglaltak. A közzététel tartalmának és formájának kialakítása során az Adatközlő az Infotv. 1. mellékletét, továbbá a még hatályban lévő (közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló) 305/2005. (XII.25.) Kormányrendelet, valamint (a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló) 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet vonatkozó előírásait is figyelembe vette.

 

 I. Szervezeti, személyzeti adatok

 II.Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

III. Gazdálkodási adatok

 

 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltató Központ az Infotv. 37/C. § szerinti adatokat a közpénzek átláthatósága érdekében a Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületén közzéteszi.

 

 Központi Információs Közadat-nyilvántartás

 

 https://kif.gov.hu/