Rólunk

A szegénység egyidős az emberiséggel...

A szociális gondoskodás az emberek egymás felé irányuló szeretetéből fakad, története az emberiséggel egyidős. Már az ókortól vannak írásos emlékeink az árvákról, a hajléktalanokról, az éhezés problémájáról. Arisztotelésztől eredeztethetjük a: természetbeni juttatás fogalmát, aki gabonát adott a rászorultaknak, a szervezett társadalmakban kialakult a munka nélkül maradt rokkantak támogatása – ez már szociálpolitika. A középkorban a „falu bolondját” adományokkal támogatták. pld. 1222: II. András Aranybullájában az özvegyek védelméről rendelkezik.

 A szociális munka mint szakma létrejötte Angliában, az Amerikai Egyesült Államokban , és Németországban kezdődött el.   Magyarországon 1859-ben született meg az első szegényügyi törvény, majd

1869-ben az Andrássy kormány szegényrendelete állami feladattá tette a szegények segítését.

Az 1915-ben megalakult Stefánia Szövetség tevékenysége  amely különösen az anya-csecsemővédelem és a prevenció megteremtésében, valamint a szociális képzés beindításában volt  jelentős.

1925-ben megalakult Zöldkereszt Egyesület a komplex családsegítés és szociális munka máig is jól használható modellje.

1928: Nyugdíjbiztosítási törvény. Első magyarországi nyugdíjkorhatár megállapítása 65 év. Nyugdíj csak főfoglalkozás után járt.

1930: szegény és idősápolda helyett, szeretetotthonok épültek. Az idősgondozás tevékenységébe az állam mellett egyes helyeken ismét bekapcsolódott az egyház.

1945: a szociális otthonok hálózatának megkezdődött a kiépítése.

 A Szociális Szolgáltató Központ Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzatának közigazgatási területén két telephelyen házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, tíz telephelyen idősek nappali ellátását, ezen belül kilenc telephelyen étkeztetést,  1 telephelyen pedig hajléktalanok számára nappali ellátást biztosít. Telephelyeink funkciójáról, címéről és elérhetőségéről a Szolgáltatásaink rovatban olvashat részletes információkat.

Az intézményhálózat kiépülése, fejlődése 1968-tól követhető, melyet törvényi előírások és lakossági igények határoznak meg. 2005. január 1-től szervezeti átalakítás következtében létrejött a Szociális Szolgáltató Központ, telephelye 1131 Budapest, Jász u. 130.

Az intézmény vezetője:  Bányász Józsefné.